Specialiștii noștri vă stau la dispoziție, pentru orice problemă IT. Flexibilitate, Rapiditate și Încredere.

Audit IT și de Securitate

Audit IT și de Securitate

Serviciile de audit și de securitate a sistemelor informatice se ocupă cu identificarea și analiza riscurilor potențiale, atenuarea sau eliminarea acestora, în scopul menținerii funcționării sistemului informațional și a activității generale a organizației.

Audit, analiza și evaluarea sistemului IT

Auditul IT reprezintă o evaluare a managementului sistemului informatic, alinierea acestuia la managementul companiei, viziunea, misiunea și obiectivele organizațional.

Care este scopul auditului, revizuirii și evaluării sistemului IT?

 • Sistematizarea, îmbunătățirea și integrarea procedurilor de afaceri și acoperirea informațiilor de afaceri în sistemul informatic
 • Identificați riscurile și punctele slabe, permițând astfel definirea soluțiilor pentru introducerea de controale asupra proceselor susținute de IT
 • Accelerați procesul de colectare a informațiilor de afaceri
 • Centralizați sistemul de control și eliminați blocajele din fluxul de informații prin IS
 • Respectarea reglementărilor
 • Reduceți costurile IT, deoarece acestea reprezintă o proporție semnificativă din costurile totale ale organizației
 • Vă asigurați confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor
 • Evaluați sistemul ERP înainte și după implementare
 • Aliniați evaluarea IT și strategia IT
 • Atingerea standardelor de management IT

Abordarea Logicnet Solution

 • Testarea controalelor logice și de securitate fizică
 • Testarea operațiunilor IT
 • Testarea procedurilor de recuperare în caz de dezastru
 • Testarea continuității afacerii
 • Evaluarea integrității datelor (evaluarea procesului, identificarea controalelor …)
 • Evaluarea controalelor asupra platformelor critice de sistem, a componentelor rețelei și a componentelor fizice, a infrastructurii IT care susține procesele de afaceri relevante
 • Previzualizarea strategiei IT
 • Revizuirea organizației IT (structura organizatorică, conducerea …)
 • Revizuirea procesului IT (helpdesk, managementul serviciilor, supravegherea managementului aplicațiilor)

Rezultate

 • Fiabilitatea controalelor IT și capacitatea de gestionare a riscurilor
 • Gestionarea informațiilor despre securitate activată
 • Îmbunătățirea disponibilității și integrității datelor
 • Capacitate îmbunătățită de a intra pe noi piețe
 • Reputație îmbunătățită
 • Economii pe termen lung
 • Diminuarea investițiilor și cresterea veniturilor
audit-IT

Managementul riscului IT

Gestionarea riscurilor IT permite măsurarea, gestionarea și controlul riscurilor legate de IT, sporind astfel fiabilitatea proceselor și a întregului sistem informatic.

Domenii cheie:

 • Securitate și confidențialitate (prevenirea scurgerilor de informații, securitatea schimbărilor, biometria și gestionarea identității)
 • Datele (confidențialitatea datelor, calitatea datelor, accesul la date)
 • Rezistența și continuitatea (recuperarea după eșecul IS, rezistența și pregătirea, testarea, exercițiile și simulările)
 • Fraudă (criminalistică IT, managementul riscului de fraudă)
 • Plăți (gestionarea riscului de plată, pregătirea PSD / SEPA, sancțiunile OFAC)
 • Proiecte și Testare (gestionarea riscului de proiect, gestionarea testelor, implementarea testelor)
 • Contracte (risc de contractare, managementul riscului furnizorului)
 • Controalele IT (controlul schimbărilor, managementul riscului tehnologic, gestionarea riscului la nivel de organizație, auditul intern IT)

Verificarea antecedentelor IT

Verificarea antecedentelor IT implică o analiză cuprinzătoare a sectorului IT al organizației, pentru a stabili alinierea acesteia la obiectivele de afaceri și măsura în care aceasta susține alte părți ale organizației. Aceasta se realizează de obicei atunci când un potențial investitor / partener dorește să obțină o perspectivă asupra nivelului de suport IT pentru resursele de afaceri și IT.

Audit IT

Activitati:

 • Interviuri cu utilizatorii de afaceri și personalul IT
 • Analiza documentelor
 • Controalele controalelor software

Metodologie:

Rezultate:

 • O descriere detaliată a auditului IT pe obiective de control, cu o descriere a obiectivelor de control, a constatărilor și a recomandărilor privind cele mai bune practici.

Analiza resurselor

Activitati:

 • Analiza hardware-ului, aplicațiilor, sistemelor de operare, resurselor IT

Metodologie:

Rezultate:

 • O descriere detaliată a rezultatelor analizei resurselor, cu concluziile și recomandările celor mai bune practici.

Evaluarea adecvată a sistemului de informații

Rezultate:

 • O evaluare a gradului de adecvare și a relevanței sistemului informatic existent și susținerea acestuia pentru afacerile organizației.